Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

– uniwersalny

– ekstrakcyjny

– benzyna ekstrakcyjna

– lakowy

– chlorokauczukowy

– birol

– aceton

– nitro

– nitro special

– RC 01

– terpin

– ftalowy bezaromatyczny

– ksylen

–  poliuretanowy

– nafta oświetleniowa

– karbamidowy

– denaturat

– terpentyna balsamiczna