MEGARON ŚMIG A-2 PREMIUM

MEGARON ŚMIG A-2 PREMIUM – jest zaprawą budowlaną przeznaczoną do wewnętrznych prac wykończeniowych. Pod względem chemicznym stanowi mieszankę surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikują- cych oraz wody. Ma konsystencję pasty. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowywania wody z zaprawy. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Produkt przeznaczony jest do wygładzania powierzchni ścian
i sufitów wewnątrz budynków oraz do łączenia płyt gipsowokartonowych.
W technologii łączenia płyt g-k służy zarówno do
zatapiania taśmy zbrojącej oraz do wykańczania spoiny jedną
lub większą ilością warstw. Tworzy trwałe podłoże pod powłoki
malarskie i tapety. ŚMIG A-2 można stosować na wszelkie
mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki malarskie – w
tym również na farbę olejną i emulsyjną – o ile podłoże jest
trwałe, czyste i suche.